kalibrasyon nedir?

 

Kalibrasyon, uygun ve tanımlanmış çevresel şartlar altında doğruluğu bilinen ve izlenebilirliği sağlanmış bir referans ölçüm aleti veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir ölçü aletindeki sapmaları tespit etmek ve sonuçları yazılı olarak rapor etme işlemidir. Kalibrasyon işleminde kullanılan referans cihazların kesintisiz bir ölçüm zincirine bağlı olarak izlenebilirliklerinin sağlanması şarttır.

kalibrasyon ne değildir?

 

Kalibrasyon bir ayar, tamir veya bakım işlemini içermez. Kalibrasyon işlemi cihazın halihazırdaki doğruluk durumunu belgeler.

kalibrasyon yaptırmak şart mıdır?

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği, ISO 14000 Çevre Güvenliği, ISO 16949 Otomotivde Kalite Yönetimi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği, ISO/ IEC 17025 Akreditasyon, CE gibi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3516 sayılı "Ölçüler ve Ayar Yasası" gereği; Üretimde ürünün kalitesini, Teşhis ve Tedavide Teşhis-Tedavinin sonucunu doğrudan etkileyen ve her türlü alım-satımda kullanılan tüm ölçüm cihazlarının kalibrasyon yaptırılması zorunluluktur.

bizi takip edin !